اخبار

صندوق اعتباری هنر به مناسبت روز خبرنگاراز فیض الله پیری، سردبیر نشریه سیروان، به پاس تلاش های وی در انعکاس اخبار مناطق زلزله سرپل ذهاب قدردانی کرد.

کارشناس روابط عمومی منبع: روابط عمومی
کارشناس روابط عمومی منبع: روابط عمومی

مدیر عامل صندوق اعتباری هنر طی پیامی درگذشت استاد دین محمد زمکزهی(زنگشاهی) نوازنده و خواننده برجسته بلوچ را تسلیت گفت.

کارشناس روابط عمومی منبع: روابط عمومی

مدیرعامل صندوق اعتباری هنر از دکترحسینعلی طباطبایی، کارگردان تئاتر، پزشک، اســتاد دانشــگاه، مترجم و نخســتین مدیر تئاتر سنگلج عیادت کرد.

کارشناس روابط عمومی منبع: روابط عمومی
Page 1 of 72