اخبار

کارشناس روابط عمومی منبع: روابط عمومی

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با حضور در منزل «محمدعلی کشاورز» به عیادت این بازیگر پیشکسوت کشوررفت.

کارشناس روابط عمومی منبع: روابط عمومی

 هنرمندان زیادی در گوشه و کنار این مملکت زندگی می‌کنند که استعداد سرشاری دارند، ولی بدون امکانات و محروم، روزگار می‌گذرانند. بسیاری از این افراد خودآموز هستند و اگر امکانی برایشان فراهم شود، می‌درخشند.

کارشناس روابط عمومی منبع: روابط عمومی

صندوق اعتباری هنر، موفق به اخذ گواهینامه بین المللی سیستم مدیریت کیفیت مبتنی بر استاندارد   ISO 9001:2015  شد.

کارشناس روابط عمومی منبع: روابط عمومی
Page 1 of 88