اخبار

معاون توسعه مدیریت و منابع صندوق اعتباری هنر از گذر فرهنگ و هنر نجف آباد در مجموعه تاریخی هفت برج خارون بازدید کرد.

کارشناس روابط عمومی منبع: روابط عمومی

طی سفر معاون توسعه مدیریت و منابع صندوق اعتباری هنر به استان گلستان اهالی فرهنگ، هنر و رسانه این استان خصوصاً هنرمندان آسیب دیده از سیل از خدمات بیمه تامین اجتماعی، بیمه تکمیلی و تسهیلات رفاهی بهره مند شدند.

کارشناس روابط عمومی منبع: روابط عمومی
جمعی از روزنامه نگاران استان های کشور، به مناسبت روزخبرنگار و به دعوت مدیرعامل «صندوق اعتباری هنر» مهمان این صندوق شدند.
کارشناس روابط عمومی منبع: روابط عمومی

مدیرعامل صندوق اعتباری هنر با حضور در منزل استاد عبدالوهاب شهیدی به عیادت این نوازنده پیشکسوت رفت.

کارشناس روابط عمومی منبع: روابط عمومی
Page 1 of 91