اخبار

در اجرای قرار داد سالجاری بیمه درمان تکمیلی با شرکت بیمه سرمد طی سه ماه گذشته به بیش از 3400 پرونده رسیدگی و طی 50 مرحله خسارت مستقیم به بیمه شدگان پرداخت شده است.

کارشناس روابط عمومی منبع: روابط عمومی

صندوق اعتباری هنر تاکنون طی 19 مرحله خسارت‌ بیمه درمان تکمیلی را به حساب بیمه شدگان واریز نموده است. 

کارشناس روابط عمومی منبع: روابط عمومی

در ادامه برنامه های دیدار و حمایت از اهالی فرهنگ، هنر و رسانه کشور، مدیر عامل صندوق اعتباری هنر به استان کرمانشاه سفر کرد. طی این سفر هنرمندان این استان از خدمات صندوق اعتباری هنر بهره مند شدند و معرفی نامه بیمه تامین اجتماعی 160 نفر از هنرمندان سرپل ذهاب اهدا شد.

کارشناس روابط عمومی منبع: روابط عمومی
Page 1 of 5