اطلاعیه صندوق اعتباری هنر در خصوص استمرار بیمه تامین اجتماعی اعضاء

اعضاء محترم صندوق اعتباری هنر؛ پیشاپیش با تبریک نوروز باستانی و آرزوی سالی سرشار از سلامتی و شادکامی برای شما و خانواده محترم به آگاهی می‌رساند؛ برای جلوگیری از قطع بیمه خود، همواره نسبت به زمان واریز سهم بیمه در موعد مقرر، دقت کافی داشته باشید. 
طبق مقررات جاری سازمان تامین اجتماعی، قطع پرداخت حق بیمه بیش از سه ماه، موجب فسخ قرارداد و عدم محاسبه سوابق بیمه‌ شده می‌گردد و برای برقراری مجدد آن، لازم است از سوی معاونت ذیربط و یا انجمن‌ها و خانه‌های صنفی، نامه برقراری مجدد بیمه تهیه شود تا صندوق اعتباری هنر نیز بتواند نسبت به تهیه نامه خطاب به شعب سازمان تامین اجتماعی و صدور معرفی نامه اقدام کند. 
از آنجا که روند تهیه و صدور نامه جدید، زمان و هزینه زیادی را از هنرمندان، صندوق، ادارات کل ارشاد استان‌ها و همچنین انجمن‌های صنفی خواهد گرفت، خواهشمند است به این موضوع با دقت و جدیت بیشتری توجه فرمایید.


کارشناس روابط عمومی منبع: روابط عمومی