با حکم وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی ، مدیرعامل صندوق اعتباری هنر منصوب شد

با حکم وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، سیدحسـین سیدزاده به عنوان مدیرعامل صندوق اعتباری هنر منصوب شد.

به گزارش روابط عمومی صندوق اعتباری هنر، متن حکم سیدرضا صالحی امیری وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی خطاب به سیدحسـین سیدزاده  به شرح زیر است:
نظر به سوابق و تجارب ارزشمند جنابعالی، با توجه به مصوبه مورخ 95/١٢/17 هیات امناء  به موجب این حکم به عنوان مدیرعامل صندوق اعتباری هنر منصوب می شوید.
در بخش دیگری از این حکم آمده است:
انتظـار می‌رود با جلب مشارکت ‌صنوف فرهنگی و هنری ‌درتحقق ‌اهداف و مأموریت های مصوب هیأت امناء به‌ منظور ارتقـا ساختار و توسعه فعالیت های صندوق، رونق اقتصاد فرهنگ و افزایـش رفاه اصحاب فرهنگ،‌هنر و رسانه کوشا  باشید.
از درگاه خداوند متعال توفیق جنابعالی را مسالت می نمایم.


کارشناس روابط عمومی منبع: روابط عمومی