برای اولین بار در صندوق اعتباری هنر محقق شد: ثبت نام بیمه تکمیلی با سه روش مختلف

صندوق اعتباری هنر امسال برای اولین بار بیمه تکمیلی را در قالب سه طرح تفکیک شده با قیمت ها و تسهیلات متفاوت به اعضای خود ارائه می‌دهد.

به گزارش روابط عمومی صندوق اعتباری هنر، این صندوق در قالب سه طرح امید، آرامش و رفاه با حمایت بیمه رازی سعی داشته تا با ایجاد شرایط های متفاوت اختیار تصمیم گیری را به دست اعضای خود بسپارد و هر فرد بنابر شرایط خود اقدام به ثبت نام در بیمه تکمیلی کند.
بنابر طرح "رفاه" که حق بیمه بیشتری را شامل می‌شود متقاضیان عضو صندوق می‌توانند از امکاناتی چون جبران هزینه های درمان بیمارستانی و اعمال جراحی عمومی، جبران هزینه اعمال جراحی تخصصی، جبران هزینه های زایمان طبیعی و عمل سزارین، نازائی و ناباروری بدون سقف بهره ببرند.
علاقمندان طرح "آرامش" نیز می‌توانند از امکاناتی چون جبران هزینه های درمان بیمارستانی و اعمال جراحی عمومی، جبران هزینه اعمال جراحی تخصصی بدون سقف استفاده کنند. اما در این طرح سقف پرداخت بیمه در بخش جبران هزینه های زایمان طبیعی و عمل سزارین، نازائی و ناباروری 4 میلیون تومان در نظر گرفته شده است.
در طرح امید نیز سقف پرداخت در بخش جبران هزینه های زایمان طبیعی و عمل سزارین،نازائی و ناباروری 3 میلیون تومان محاسبه گردیده است اما در بخش جبران هزینه های درمان بیمارستانی و اعمال جراحی عمومی، جبران هزینه اعمال جراحی تخصصی، جبران هزینه های شیمی درمانی و جبران هزینه های اعمال جراحی های پیوند اعضا بدون سقف در نظر گرفته شده است.
لازم به توضیح است که پرداخت هزینه های درمان با قید واژه "پرداخت بدون سقف" تنها در شرایطی به معنای پرداخت تمام هزینه های درمان تلقی میگردد که هزینه های بیمارستان مطابق تعرفه نظام پزشکی که هر ساله توسط دولت تعیین میگردد محاسبه گردیده باشد. درعین حال فرانشیز بیمه نیز از بیمه شدگان دریافت خواهد شد.


کارشناس روابط عمومی منبع: روابط عمومی