بهره مندی بیش از ٤٠٠ فعال قرآنی از تسهیلات بیمه تکمیلی سال ١٣٩٦

٤٠٠ فعال قرآنی عضو صندوق اعتباری هنر، جهت استفاده از مزایای درمانی بیمه تکمیلی تاکنون ثبت نام کرده اند.

به گزارش روابط عمومی صندوق اعتباری هنر؛ این افراد با پرداخت حق بیمه تکمیلی از تسهیلات ٦٠ درصدی معاونت قرآن و عترت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تا پایان خرداد ١٣٩٧ بهره مند خواهند بود.
فعالان قرآنی عضو صندوق اعتباری هنر می توانند تا ١٥ مردادماه با مراجعه به نشانی اینترنتی صندوق اعتباری هنر www.honarcredit.ir نسبت به ثبت نام و واریز اینترنتی سهم خود ، از تسهیلات بیمه تکمیلی برخوردار شوند. 
لازم به ذکر است تسهیلات یاد شده در سه سطح پیش بینی شده است که افراد متناسب با نیاز خود می توانند یکی را انتخاب کنند:
١.     طرح امید      ٦٠ هزار تومان
٢.     طرح آرامش    ٣٠٠ هزار تومان
٣.     طرح رفاه         ٥٠٠ هزار تومان
بنابر طرح "رفاه" که حق بیمه بیشتری را شامل می‌شود متقاضیان عضو صندوق می‌توانند از امکاناتی چون جبران هزینه های درمان بیمارستانی و اعمال جراحی عمومی، جبران هزینه اعمال جراحی تخصصی، جبران هزینه های زایمان طبیعی و عمل سزارین، نازائی و ناباروری بدون سقف بهره ببرند.
علاقمندان طرح "آرامش" نیز می‌توانند از امکاناتی چون جبران هزینه های درمان بیمارستانی و اعمال جراحی عمومی، جبران هزینه اعمال جراحی تخصصی بدون سقف استفاده کنند. اما در این طرح سقف پرداخت بیمه در بخش جبران هزینه های زایمان طبیعی و عمل سزارین، نازائی و ناباروری ٤ میلیون تومان در نظر گرفته شده است.
در طرح امید نیز سقف پرداخت در بخش جبران هزینه های زایمان طبیعی و عمل سزارین،نازائی و ناباروری ٣ میلیون تومان محاسبه گردیده است اما در بخش جبران هزینه های درمان بیمارستانی و اعمال جراحی عمومی، جبران هزینه اعمال جراحی تخصصی، جبران هزینه های شیمی درمانی و جبران هزینه های اعمال جراحی های پیوند اعضا بدون سقف در نظر گرفته شده است.
لازم به ذکر است که پرداخت هزینه های درمان با قید واژه "پرداخت بدون سقف" تنها در شرایطی به معنای پرداخت تمام هزینه های درمان تلقی میگردد که هزینه های بیمارستان مطابق تعرفه نظام پزشکی که هر ساله توسط دولت تعیین میگردد محاسبه گردیده باشد. درعین حال فرانشیز بیمه نیز از بیمه شدگان دریافت خواهد شد.


 

کارشناس روابط عمومی منبع: روابط عمومی