با امضای تفاهم نامه میان معاونت قرآنی وزارت ارشاد با صندوق اعتباری هنر فعالان قرآنی عضو صندوق اعتباری هنر بیمه می‌شوند

براساس تفاهم نامه ای که میان معاونت قرآن و عترت وزارت فرهنگ ارشاد اسلامی و صندوق اعتباری هنر منعقد شده از این پس فعالان قرآنی عضو صندوق میتوانند از تسهیلات بیمه ای صندوق مذکور بهره ببرند.

به گزارش روابط عمومی صندوق اعتباری هنر، این تفاهم نامه که 11 مردادماه به امضای محمدرضا حشمتی معاونت قرآن و عترت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و حسین سیدزاده مدیرعامل صندوق اعتباری هنر رسیده قرار است مبنایی برای فراهم آوردن مقدمات بیمه فعالان قرآنی در سال 96 و 97 از محل اختصاصی قانون بودجه سنواتی کل کشور قرار بگیرد.
براین اساس فعالان قرانی مذکور میتوانند پس از بررسی صلاحیت از سوی معاونت قرآن و عترت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برای انجام مراحل ثبت نام بیمه خود به صندوق اعتباری هنر مراجعه کنند.
بنابر تفاهم نامه صورت گرفته،  تهیه فهرست فعالان قرآنی مورد تایید، به تعداد معادل سهم دولت برای یک سال تمام (١٠درصد پایه حقوق مصوب شورای عالی کار به ازای هر نفر) و ارسال فهرست مشخصات فعالان مورد تایید،مطابق با استانداردها به صندوق اعتباری هنر و پیگیری واریز مبلغ ٣٣ میلیارد ریال به حساب صندوق اعتباری هنربابت استمرار بیمه در سال دوم از معاونت توسعه مدیریت و تامین منابع از جمله تعهدات معاونت قرآن و عترت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است.
همچنین بررسی فهرست ارسالی از معاونت و احراز شرایط افراد بر اساس فرمت و نیازهای واحد فناوری و اطلاعات صندوق و صدور معرفی نامه های بیمه برای فعالان قرآنی معرفی شده و عضو صندوق و ارسال به معاونت حداکثر تا پایان مردادماه ٩٦ از جمله تعهدات صندوق اعتباری هنر در این تفاهم نامه می باشد.
براساس این گزارش، مدت این تفاهمنامه دو سال پس از تاریخ انقضا می باشد و تمدید تفاهم نامه و تدام بیمه بیمه شدگان با توافق و تشریک  مساعی طرفین برای تامین بیمه سنوات آتی ،امکان پذیر خواهد بود.

 
کارشناس روابط عمومی منبع: روابط عمومی