اطلاعیه صندوق اعتباری هنر؛ در خصوص پیگیری پرداخت هزینه های درمان اعضا توسط بیمه ایران (قرارداد سال گذشته)

به اطلاع می رساند آن دسته از اعضای صندوق اعتباری هنر که تحت پوشش بیمه تکمیلی ایران در سال 95-96 (95/3/31 الی 96/3/31) بوده اند ودر مهلت مقرر مدارک هزینه های درمانی خود را به صورت کامل ارائه و مستندات لازم را در اختیار دارند ولی تاکنون از بابت هزینه های وجه خسارتی از سوی بیمه ایران پرداخت نشده است، می‌توانند با در اختیار داشتن مستندات موجود حداکثر تا چهارشنبه هفته آینده (مورخ 96/7/19) به صندوق اعتباری هنر مراجعه کنند تا در کوتاهترین زمان به دلیل عدم پرداخت آنها رسیدگی گردد.  
با توجه به اعلام بیمه ایران مبنی بر پرداخت تمام هزینه های درمانی اعضای تحت پوشش بیمه تکمیلی صندوق اعتباری هنر در صورتی که اعضای تحت پوشش قرارداد هنوز موفق به دریافت هزینه درمان خود از بیمه گر مذکور نگردیده اند، مراتب را هر چه سریعتر با در اختیار داشتن مستندات موجود به واحد بیمه تکمیلی صندوق اعتباری هنر اعلام نمایند.
بدیهی است پس از اتمام زمان مذکور (96/07/19) صندوق اعتباری هنر با توجه به تاکید بیمه ایران بر پرداخت تمامی خسارت ها، پیگیری در قبال عدم پرداخت هزینه های درمان نخواهد داشت.


کارشناس روابط عمومی منبع: روابط عمومی