عیادت مدیران صندوق اعتباری هنر از جمشید مشایخی

مدیران صندوق اعتباری هنر با حضور در بیمارستان آتیه تهران از جمشید مشایخی پیشکسوت تئاتر، سینما و تلویزیون عیادت کردند.

به گزارش روابط عمومی صندوق اعتباری هنر، در این دیدار که وحیدی فر، معاونت اعضا صندوق اعتباری هنر، امراللهی، مدیر عامل بیمه رازی، شمسایی، مدیریت اشخاص بیمه رازی و خزلی مشاور بیمه صندوق اعتباری هنر، حضور داشتند، ضمن جویا شدن از آخرین وضعیت درمانی این هنرمند پیشکسوت برای وی آرزوی بهبودی کردند.
معاون اعضا صندوق اعتباری هنر با اشاره به نقش تاثیرگذار این هنرمند بر فرهنگ و هنر ایران طی دهه های گذشته، از پرداخت کلیه هزینه های درمانی این هنرمند توسط بیمه رازی و با هماهنگی صندوق اعتباری هنر خبر داد. 
مشایخی ضمن ابراز خرسندی از این دیدار، از تلاش های صندوق اعتباری هنر در جهت حمایت از هنرمندان تقدیر کرد.
شایان توجه است؛ سید حسین سید زاده، مدیرعامل صندوق اعتباری هنر 25 شهریورماه با حضور در بیمارستان آتیه ضمن عیادت از این هنرمند، از نزدیک در جریان روند درمان ایشان قرار گرفت.

کارشناس روابط عمومی منبع: روابط عمومی