استقرارسازمان بازرسی کل کشور در صندوق اعتباری هنر

به اطلاع اعضاء محترم صندوق اعتباری هنر می رساند:
هیات بازرسی سازمان بازرسی کل کشور مستقر در صندوق اعتباری حمایت از نویسندگان، روزنامه نگاران و هنرمندان آماده دریافت نظرات مراجعین محترم می باشد.
نشانی: خیابان قائم مقام فراهانی، کوچه ششم، پلاک 13، ساختمان هنر، طبقه سوم، اتاق 304
تلفن مستقیم:42713306
تلفن ستاد خبری سازمان بازرسی کل کشور:136
سامانه شکایات و اعلامات: https://shekayat.bazresi.ir


کارشناس IT منبع: روابط عمومی