حضور مدیران صندوق اعتباری هنر در منطقه آزاد اروند

به اطلاع اهالی محترم فرهنگ و هنر منطقه آزاد اروند می رساند؛ با توجه به حضور مدیران صندوق اعتباری هنر در منطقه آزاد اروند ، جلسه ای  ساعت ۱۹ روز یکشنبه 20 اسفندماه جاری  در محل مجتمع فرهنگی هنری اشراق  ( آبادان ) و روز دوشنبه ۲۱ اسفند ماه ساعت ۱۸ درتالار فانوس (خرمشهر ) برگزار می گردد .
لذا از اهالی فرهنگ ، هنر ، و رسانه دعوت بعمل می آید جهت بررسی مشکلات مربوطه در این جلسه حضور بهم رسانید .

 
کارشناس روابط عمومی منبع: روابط عمومی