اطلاعیه در خصوص دریافت حضوری مدارک بیمه درمان تکمیلی در ایام پایانی سال

به اطلاع بیمه شدگان محترم صندوق اعتباری هنر می رساند؛
با توجه به نزدیک شدن ایام پایانی سال و تعطیلات نوروزی هزینه های درمان قراردادبیمه تکمیلی از تاریخ 96/12/22 لغایت 97/01/14 بصورت حضوری دریافت نخواهد گردید.
لذا خواهشمند است برای تحویل مدارک بعد از تاریخ فوق اقدام نمایید.

 
کارشناس روابط عمومی منبع: روابط عمومی