دیدار با اهالی فرهنگ، هنر و رسانه استان اصفهان در سفر مدیران صندوق اعتباری هنر به این استان

به منظور دیدار و بررسی مسائل و مشکلات اهالی فرهنگ، هنر و رسانه استان اصفهان، هیات اعزامی صندوق اعتباری هنر به این استان سفر کردند.

بر اساس این گزارش در نخستین روز سفر، هیات اعزامی صندوق اعتباری هنر متشکل از مدیران و کارشناسان صندوق با هنرمندان شهرستان های اصفهان، خمینی شهر و زرین شهر دیدار کردند.
زهرا حق شعار، مشاور مدیرعامل صندوق اعتباری هنر در این سفر با اشاره به اقدامات موثری که به شکل هدفمند از سال گذشته در زمینه حمایت از اهالی فرهنگ، هنر و رسانه در صندوق اعتباری هنر صورت گرفته است اظهار داشت: وظیفه صندوق اعتباری هنر، حمایت از تمامی اهالی فرهنگ، هنر و رسانه کشور است. اساس فعالیت ما در سفرهای استانی کمک به هنرمندانی است که مشکلات معیشتی دارند.
منصور وحیدی فر معاون صندوق اعتباری هنر گفت: طرح سفرهای استانی براساس سیاست مدیرعامل صندوق اعتباری هنر مبنی بر شناسایی و بهره مندی هنرمندان سراسر کشور از خدمات صندوق آغاز شد و تاکنون با بررسی های صورت گرفته در سفر های استانی و دیدار با اهالی فرهنگ و هنر خصوصاً در مناطق محروم بر اساس شرایط و امکانات موجود تلاش نمودیم تا در راستای حمایت از اهالی فرهنگ، هنر و رسانه اقدامات لازم صورت گیرد.
دیدار از هنرمندان ساکن در مرکزسالمندان اصفهان از دیگر برنامه های روز اول سفر مدیران صندوق اعتباری هنر در استان اصفهان بود.

 
کارشناس روابط عمومی منبع: روابط عمومی