سفر مدیران صندوق اعتباری هنر به استان کرمانشاه

مدیران صندوق اعتباری هنر برای دیدار با اهالی فرهنگ، هنر و رسانه به استان کرمانشاه سفر می کنند.

هیات اعزامی صندوق اعتباری هنر در ادامه برنامه های دیدار و حمایت از اهالی فرهنگ، هنر و رسانه سراسر کشور، امروز دوشنبه به استان کرمانشاه سفر می کنند.
مدیران صندوق اعتباری هنر در این سفر ضمن دیدار با هنرمندان، نویسندگان و روزنامه نگاران استان کرمانشاه و شهرستان های تابعه با هنرمندان مناطق زلزله زده دیدار خواهند داشت و وضعیت اهالی فرهنگ و هنر این مناطق را بررسی خواهند کرد.

استان کرمانشاه نهمین مقصد مدیران صندوق اعتباری هنر بعد از استان های کردستان، هرمزگان، سیستان و بلوچستان، خراسان، یزد، کرمان، خوزستان و اصفهان است. 
کارشناس روابط عمومی منبع: روابط عمومی