نشست مشترک مدیرعامل و مدیران صندوق اعتباری هنر با مدیرعامل خانه کتاب

مدیرعامل صندوق اعتباری هنر در نشست با مدیرعامل خانه کتاب گفت: سامانه یکپارچه دسترسی به خدمات صندوق طراحی می شود.

در ادامه سلسله نشست های مدیرعامل صندوق اعتباری هنربا مدیران بخش های مختلف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و روسای صنوف فرهنگی و هنری، با هدف هم افزایی و همفکری بیشتر پیرامون ارائه هر چه بهترخدمات به اهالی قلم این نشست با حضور مدیرعامل، مدیران صندوق اعتباری هنر و نیکنام حسین پور، مدیرعامل خانه کتاب برگزار شد.
سید حسین سیدزاده، مدیرعامل صندوق اعتباری هنر در این جلسه ضمن ارائه گزارشی از فعالیت های صندوق اظهار داشت: صندوق اعتباری هنردر چهار بخش بیمه تأمین اجتماعی، بیمه تکمیلی، طرح تکریم و کمک مستمری و تسهیلات به بیش از از 54 هزار از هنرمندان، نویسندگان و روزنامه نگاران خدمات خود را ارائه می دهد.
مدیرعامل صندوق اعتباری هنر با اشاره به گسترش خدمات الکترونیک به عنوان یکی ازمهمترین اهداف صندوق گفت: اجرایی کردن قانون دسترسی آزاد به اطلاعات و بسط و گسترش خدمات دولت الکترونیک از جمله اهداف پیش رو صندوق اعتباری هنراست. در این رابطه در سال گذشته سامانه بیمانو طراحی و راه اندازی  شد. بیش از 150 هزاردرخواست تاکنون در این سامانه بارگذاری شده است که از نظر صرفه جویی در کاغذ، کاهش مراجعات حضوری بسیار قابل توجه است.
ایشان افزود: سامانه بیمانو می تواند الگوی خوبی برای کاربرد فناوری اطلاعات درسایر حوزه های فرهنگ و هنر کشور باشد.
سیدزاده درادامه اظهار داشت: سامانه یکپارچه دسترسی  به خدمات صندوق به جامعه فرهنگ، هنر و رسانه کشور در حال راه اندازی است و به زودی از این سامانه بهره برداری می شود.
در این جلسه بر تعمیق روابط خانه کتاب با صندوق اعتباری هنرتأکید شد. همچنین مدیرعامل خانه کتاب ومدیران صندوق اعتباری هنر، گزارشی از فعالیت های انجام شده و نقطه نظرات خود را بیان کردند.

کارشناس روابط عمومی منبع: روابط عمومی
تصاویر مرتبط