مدیرعامل صندوق اعتباری هنر در مراسم امضاي تفاهم‌نامه برنامه توليد و اشتغال در حوزه فرهنگ و هنراز حمایت‌صندوق اعتباری هنر از راه‌اندازی کسب‌ و کارهای فرهنگی و هنری خبر داد.

مدیرعامل صندوق اعتباری هنر در مراسم امضاي تفاهم‌نامه برنامه توليد و اشتغال در حوزه فرهنگ و هنر که با حضور محمدباقر نوبخت، رئيس سازمان برنامه و بودجه كشور، سید عباس صالحی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و مرتضی شهيدزاده، رئيس هيات عامل صندوق توسعه ملي و جمعی از مدیران فرهنگی برگزار شد از حمایت‌صندوق اعتباری هنر از راه‌اندازی کسب‌ و کارهای فرهنگی و هنری خبر داد.

سید حسین سیدزاده، مدیرعامل صندوق اعتباری هنر صبح امروز ‌شنبه 1 دی در مراسم امضاي تفاهم‌نامه سازمان برنامه و بودجه و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در زمينه ايجاد اشتغال در حوزه فرهنگ و هنر، با اشاره به پروژه عمومی سازی دسترسی فرهنگی به عنوان یکی از برنامه های مهم وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت: هدف از این طرح فراهم کردن بسترهای فرهنگی، شبکه های اجتماعی با نفوذ بالا و حضور گسترده نهادهای مردمی در آنهاست. با اجرایی شدن این طرح علاوه بر ایجاد ارزش افزوده، شبکه ارتباطی میان فرهنگ ها و قومیت های کشور ایجاد شود.
مدیرعامل صندوق اعتباری هنر بیان داشت: براین اساس چهار طرح فضاهای نوین فرهنگی، پردیس مجازی فرهنگ وهنر، روزبازار هنر و تجارت الکترونیک آثار هنری در ذیل این پروژه اجرا خواهند شد.
وی افزود: متاسفانه در حوزه فرهنگ و هنر در کشور ما کمتر به موضوع اشتغالزایی و حمایت از کسب و کارهای فرهنگی توجه شده است. با توجه به قابلیت های این حوزه و وجود هنرمندان مستعد در اقصی نقاط کشور امیدواریم با امضاء این  تفاهم نامه شاهد رشد و شکوفایی فرهنگ و هنر کشور و ارتقای چرخه اقتصادی این حوزه باشیم.
سیدزاده گفت: خوشبختانه امروز با امضاء این تفاهم نامه میان سازمان برنامه و بودجه و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ۲۰ هزار فرصت شغلي در سه عرصه فرهنگي، هنري و رسانه‌اي ایجاد خواهد شد که براساس آن ۲ هزار ميليارد تومان تسهيلات در اختيار اهالی فرهنگ، هنر و رسانه قرار خواهد گرفت كه ۱۶۰۰ ميليارد تومان براي مناطق شهري در ازاي ايجاد ۱۳ هزار شغل و ۴۰۰ ميليارد تومان در مناطق روستايي اختصاص خواهد يافت.
وی در پایان گفت: تلاش ما در صندوق اعتباری هنر حمایت از اهالی فرهنگ، هنر ورسانه سراسر کشور خصوصاً در مناطق محروم و دورافتاده است. حمایت از کسب و کارهای فرهنگی با ارائه تسهیلات ارزان قیمت با هدف توانمند سازی فعالان فرهنگی و هنری از اولویت های صندوق می باشد.

کارشناس روابط عمومی منبع: روابط عمومی