گفت‌و‌گو با خلیل ارجمندی، رئیس صندوق اعتباری هنر با روزنامه ایران