امضای تفاهم نامه همکاری صندوق اعتباری هنر و بانک سرمایه