پیام مدیر عامل

هوالطیف

 


                                                        بیا تا گل برافشانیم و می در ساغر اندازیم          فلک را سقف بشکافیم و طرحی نو دراندازیم

سپاس خداوند رحمن و رحیم که توفیق خدمت به اهالی فرهنگ، هنر و رسانه را نصیبم نموده است. خداوندی که بزرگترین هنرمند عالم است و نقش زیبایی چون خلقت را رقم زده است.
صندوق اعتباری هنر بعد از قریب به ده سال از زمان تاسیس، در دوره جدید خود عزم ایفای نقشی سترگ در زمینه اقتصاد فرهنگ و هنر دارد که در نامگذاری سال 93 از سوی مقام معظم رهبری بشارت داده شده است. 
امروز باید مسئله فرهنگ را مسئله اول کشور به حساب آورد که با تدوین برنامه ای مدبرانه و هوشمندانه و با توجه به قابلیت ها، استعدادها و مزیت های فرهنگی و هنری ملی، در کشوری که به یمن و برکات میراث فرهنگی غنی خود، در شمار فرهنگ های فاخرو شاخص بشری شمرده می شود، بی تردیدرونق بخشی به اقتصاد فرهنگ و هنر و توانمند سازی دست اندرکاران بخش های مختلف فرهنگی و هنری جامعه را بدنبال خواهد داشت. 
امروز رسالت و مداخله موثر دولت در تهیه برنامه ونقشه جامع اقتصاد فرهنگ و هنر، سنگین تر شده است، تشکیل شورای عالی اقتصاد فرهنگ و هنر در دولت تدبیر و امید، نشانه ای از عزم جدی دولت یازدهم، درزمینه تقویت جایگاه و نقش اقتصاد فرهنگ و هنر در تحق اقتصاد مقاومتی است.
امید است در سایه الطاف الهی، تلاش بی وقفه و با در نظر گرفتن نقاط قوت و ضعف و آسیب شناسی تجارب گذشته با به اجرا گذاردن برنامه های متنوع اقتصادی در حوزه های فرهنگی و هنری زمینه توانمند سازی دست اندرکاران بخش های مختلف فرهنگی و هنری جامعه را فراهم و شاهد پیشبرد اهداف و ارتقا فرهنگ و هنر این مرزو بوم باشیم.
کلام بلند و نافذ مقام معظم رهبری سرلوحه این حرکت عظیم و پرشور است و هنرمندان، نویسندگان و رونامه نگاران حامیان و بازوان توانای ما در اجرای این طرح بزرگ خواهند بود.
از آستان حضرت احدیت مزید توفیقات در اجرای این تعهد را مسالت می نمایم و دست تعامل به سوی یاران همراه خود دراز کرده تا آنها نیز در این مسیر حامی ما باشند.