عضویت

تمامی نویسندگان، روزنامه نگاران و هنرمندان با عضویت در صندوق اعتباری هنرمی توانند از خدمات این صندوق بهره مند و از شناسه ملی هنری برخوردار گردند. 


مراحل عضویت صندوق اعتباری هنر 

ورود به صحفه اصلی سایت > کلیک برروی گزینه عضویت در بالای صفحه > تکمیل اطلاعات شخصی در پروفایل>پرداخت حق عضویت
در حال حاضر تنها اعضای هنرمند، نویسنده و روزنامه نگار که شرایط آیین نامه عضویت را دارا می باشند می توانند عضو صندوق اعتباری هنر شوند و از خدمات و حمایت های صندوق بهره مند خواهند شد.
شایان توجه است فعالان قرآنی  می بایست افزون بر شرایط آیین نامه عضویت صندوق اعتباری هنر، شرایط درج شده در آیین نامه بیمه فعالان قرآنی را که در منوی دسترسی سریع سایت قرار دارد را نیز کسب نمایند.


 

صفحات مرتبط