مقالات

20 ارديبهشت؛ سالروز تاسيس اولین مدرسه آرتيستي سينما
1397/06/06 09:22:31 نویسنده : -     سمت : -
صنعت سرگرمی و رسانه در هندوستان
1393/12/12 13:52:27 نویسنده : علی هاشمی گیلانی     سمت : عضو کارگروه اقتصاد فرهنگ وهنر
مسئولیت اجتماعی شرکتی
1393/10/28 10:55:03 نویسنده : علی هاشمی گیلانی     سمت : عضو کارگروه اقتصاد فرهنگ وهنر
مفاهیم نو در مطالعات اقتصادی و فرهنگی
1393/10/15 13:51:01 نویسنده : علی هاشمی گیلانی     سمت : عضو کارگروه اقتصاد فرهنگ وهنر
Page 1 of 1