اخبار

در اجرای قرار داد سالجاری بیمه درمان تکمیلی با شرکت بیمه سرمد تاکنون به بیش از 39 هزار پرونده رسیدگی و طی 295 مرحله خسارت مستقیم به بیمه شدگان پرداخت شده است.

کارشناس روابط عمومی منبع: روابط عمومی
کارشناس روابط عمومی منبع: روابط عمومی

معاون اعضا صندوق اعتباری هنر گفت: هنرمندان و فعالان فرهنگی در حوزه کسب و کار فرهنگی و کارآفرینی می توانند وام قرض‌الحسنه دریافت‌کنند.

کارشناس روابط عمومی منبع: روابط عمومی

در اجرای قرار داد سالجاری بیمه درمان تکمیلی با شرکت بیمه سرمد طی سه ماه گذشته به بیش از 3400 پرونده رسیدگی و طی 50 مرحله خسارت مستقیم به بیمه شدگان پرداخت شده است.

کارشناس روابط عمومی منبع: روابط عمومی
Page 1 of 6