وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی اعضای هیات مدیره صندوق اعتباری هنر را منصوب کرد

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در احکامی جداگانه، اعضای هیات مدیره صندوق هنر را منصوب کرد.

به گزارش روابط عمومی صندوق اعتباری هنر، سیدرضا صالحی امیری وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در این احکام منوچهر شاهسواری مدیرعامل خانه سینما، اصغر همت مدیرعامل خانه تئاتر و حمیدرضا نوربخش مدیرعامل خانه موسیقی را به عنوان اعضای هیات مدیره صندوق هنر منصوب کرد.
در بخشی از این احکام آمده است:
«نظر به توانایی ها و تجارب ارزشمند جناب‌عالی و باتوجه به مصوبه مورخ 95/١٢/17 هیأت امناء صندوق اعتباری هنر، به موجب این حکم به عنوان «عضو هیأت مدیره صندوق» منصوب می‌شوید.
امید می رود با اسـتعانت از خداوند متعـال و بهره گیری از همکاری فعالان، مدیران و صاحب‌نظران عرصه های فرهنگ، هنر، رسانه و اقتصاد در اجـرای وظایف محوله و تحقـق اهداف صندوق موفـق و مؤید باشید.»
همچنین در حکمی جداگانه از سوی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی محسن بهرامی ارض اقدس نیز به عنوان عضو دیگر هیات مدیره صندوق هنر منصوب شد.

کارشناس روابط عمومی منبع: روابط عمومی