پرداخت بدون وقفه کمک مستمری استاد بخشک زنگی شاهی از طریق صندوق اعتباری هنر

به گزارش روابط عمومی صندوق اعتباری هنر؛ پیرو اخبار منتشر شده در فضای مجازی در ارتباط با قطع مستمری استاد بخشک زنگی شاهی به اطلاع می رساند؛
متاسفانه این روزها برخی افراد غیر مسئول و بی اطلاع از طریق فضا سازی و انتساب خود به هنرمندان اذهان عمومی را منحرف و به دنبال سوء استفاده های مالی از نام این افراد هستند.
در این خصوص مستمری استاد بخشک زنگی شاهی از هنرمندان قیچک نواز نیز از بهمن ماه 1387 تاکنون از طریق صندوق اعتباری هنر  بطور مداوم پرداخت می گردد و اخبار منتشر شده مبنی بر قطع مستمری ایشان کذب و فاقد اعتبار می باشد. ریز پرداختی ماهانه کمک مستمری ایشان در صندوق اعتباری هنر موجود است.
با توجه به اخبار غلط منتشر شده در خصوص وضعیت این هنرمند عزیز، لازم است به اطلاع علاقمندان برسانیم از سالهای قبل علاوه بر پرداخت ماهیانه کمک  مستمری، در مقاطع مختلف نسبت به پرداخت همه هزینه های درمانی از جمله بیماری سال گذشته و سال جاری ایشان، پوشش بیمه تامین اجتماعی و بیمه درمان‌تکمیلی و نیز سایر کمک های مالی مستقیم، بخشی از وظیفه خطیر خود در قبال اصحاب فرهیخته فرهنگ و هنر را انجام داده ایم که شرح انها را در راستای رسالت خود نمیدانیم.


کارشناس روابط عمومی منبع: روابط عمومی
تصاویر مرتبط