پرداخت بیش از هزار مورد خسارت بیمه درمان تکمیلی طی 19 مرحله

صندوق اعتباری هنر تاکنون طی 19 مرحله خسارت‌ بیمه درمان تکمیلی را به حساب بیمه شدگان واریز نموده است. 

در اجرای قرار داد سالجاری بیمه درمان تکمیلی با شرکت بیمه سرمد تاکنون به بیش از هزار پرونده رسیدگی و طی 19 مرحله خسارت مستقیم به بیمه شدگان پرداخت شده است.
کلیه خدمات بصورت الکترونیکی و از طریق سامانه بیمانو به اعضاء ارائه می شود براین اساس میانگین چرخه رسیدگی و پرداخت خسارت امسال به کمتر از 15 روز رسیده است.
شایان توجه است؛ همه خدمات بستری و صدور معرفی نامه (به جز دندان پزشکی) به عهده شرکت کمک رسان ایران(SOS)  و صدور معرفی نامه برای دریافت خدمات دندان پزشکی بر عهده شرکت ارتقاء سلامت پاسارگاد می باشد.
قرارداد بیمه تکمیلی سالجاری از تاریخ 97/04/01 لغایت 98/03/31 معتبر می باشد.


کارشناس روابط عمومی منبع: روابط عمومی