لیست مراجع درمانی طرف قرارداد با بیمه درمان تکمیلی صندوق اعتباری هنر(بیمه سرمد)

پوشش خدمات بیمه تکمیلی در سال ۱۳۹۷ به اعضای صندوق اعتباری هنر بر اساس قرار داد منعقد شده با شرکت بیمه سرمد انجام می شود.
همه خدمات بستری و صدور معرفی نامه (به جز دندان پزشکی) به عهده شرکت کمک رسان ایران(SOS)  و صدور معرفی نامه برای دریافت خدمات دندان پزشکی بر عهده شرکت ارتقاء سلامت پاسارگاد می باشد.
بیمه شدگان عضو صندوق پس از ثبت درخواست معرفی نامه در سامانه بیمانو و اطمینان از صدور آن به مراجع درمانی رفته  و از خدمات مراکز درمانی استفاده خواهند کرد.
پیش از ثبت درخواست به وضعیت مراکز درمانی (فعال یا غیرفعال بودن) توجه کنید، چون امکان صدور معرفی‌نامه برای مراکز غیرفعال وجود ندارد.
برای آگاهی از  مراکز ارائه خدمات (غیر دندانپزشکی) شرکت کمک رسان ایران (SOS)، این جا کلیک کنید.
همچنین  جهت اطلاع از مراکز ارائه خدمات دندانپزشکی (شرکت ارتقاء سلامت پاسارگاد) اینجا کلیک کنید.

مدیر سیستم منبع: روابط عمومی