امضای تفاهم نامه همکاری صندوق اعتباری هنر و و انجمن عکاسان ایران

صندوق اعتباری هنر و انجمن عکاسان ایران به منظور گسترش روابط، هماهنگی و همکاری مشترک ، بر اساس ماموریت صندوق اعتباری هنر به منظور حمایت از هنرمندان این رسته هنری تفاهم نامه همکاری امضا کردند.

به گزارش روابط عمومی صندوق اعتباری هنر، تفاهم نامه همکاری میان صندوق اعتباری هنر و انجمن عکاسان ایران پس از جلسات هماهنگی و هم فکری با اعضاء انجمن، به امضای «غلامرضا خلیل ارجمندی » مدیرعامل صندوق اعتباری هنر و « مسعود زنده روح کرمانی » رئیس انجمن عکاسان رسید.
برخورداری هدفمند اعضای انجمن عکاسان ایران از خدمات بیمه ای، امکانات، تسهیلات و مشاوره های صندوق و به تناسب آن همکاری و هماهنگی انجمن با صندوق در معرفی اعضاء انجمن از جمله مفاد این تفاهم نامه همکاری است.
به منظور تحقق مفاد این تفاهم نامه، کارگروهی متشکل از نماینده صندوق و نمایندهانجمن تشکیل و چگونگی اجرایی شدن این تفاهم نامه را بررسی و برنامه ریزی می کنند.
دوره اعتبار این تفاهم نامه همکاری مشترک، یک سال از تاریخ امضا و قابل تمدید با توافق طرفین است.

 
کارشناس روابط عمومی منبع: روابط عمومی