ثبت بیش از722 هزار سند درمانی در سامانه بیمانو

طی یکسال گذشته بیش از 722 هزار سند درمانی در سامانه بیمانو بارگذاری و ثبت شده است.

از طریق مشارکت اعضاء صندوق اعتباری هنر در پیگیری غیرحضوری هزینه های درمان از طریق سامانه بیمانو، بیش از 94 درصد هزینه های بیمه درمان تکمیلی اعضاء به صورت غیر حضوری دریافت شده است. 
طی یک سال گذشته بیش از 722 هزار سند درمانی در این سامانه ثبت و بارگذاری شده است. این اسناد مربوط به 328 هزار هزینه درمان می باشد.
سامانه جامع خدمات الکترونیک درمان ( بیمانو) در سال 96 با هدف تسهیل و تسریع در ارائه خدمات به بیمه شدگان صندوق اعتباری هنر، نظارت بر عملکرد شرکت های بیمه و ارتقای پاسخگویی و ارائه اطلاعات شفاف به اهالی فرهنگ، هنر و رسانه طراحی شد.
از طریق این سامانه اعضاء در هر زمان و مکان می توانند مدارک هزینه های پزشکی خود را بارگذاری نمایند. همچنین امکان مشاهده وضعیت اسناد درمانی وریز هزینه های دریافتی بیمه شده اصلی و افراد تحت تکفل به تفکیک نیز در این سامانه امکانپذیر است.
سامانه بیمانو این امکان را فراهم نموده است که بیمه شده بعد از بارگذاری و اطمینان از تکمیل مدارک مورد نیاز، نسبت به ارسال اصل مدارک از طریق پست اقدام نماید. به این ترتیب از مراجعات حضوری به طور قابل ملاحظه ای کاسته شده است.

کارشناس روابط عمومی منبع: روابط عمومی