ثبت نام 209 مدیر رسانه برای حضور در هیات نظارت بر مطبوعات

 دبیر هیات نظارت بر مطبوعات از نامزدی و ثبت نام اولیه 209 نفر برای تعیین نماینده مدیران مسئول مطبوعات، خبرگزاری ها و پایگاه های خبری برای نمایندگی مدیران مسئول در هیات نظارت بر مطبوعات خبر داد.

به گزارش دبیرخانه هیات نظارت مطبوعات، سید علاءالدین ظهوریان با بیان این مطلب افزود: انتخابات نماینده مدیران مسئول در هفدهمین دوره هیات نظارت بر مطبوعات آبان ماه 97 برگزار می‌شود.
وی ادامه داد: پس از تایید صلاحیت نامزدها توسط کمیته سه نفره متشکل از نمایندگان قوای سه‌گانه موضوع تبصره چهار ماده 10 قانون مطبوعات، انتخابات نماینده مدیران مسئول در هفدهمین دوره هیات نظارت بر مطبوعات برگزار می‌شود.
دبیر هیات نظارت بر مطبوعات خاطرنشان کرد: تمام مدیران مسئول نشریات مشروط بر اینکه طبق تبصره چهار ماده 33 آیین نامه اجرایی قانون مطبوعات، پروانه انتشار رسانه آنها به دلیل حکم قطعی دادگاه و یا ماده 16 قانون مطبوعات توسط هیات نظارت بر مطبوعات لغو نشده باشد و همچنین دارای نظم در انتشار بیش از 50 درصدی باشند و یا رسانه برخط آنها در یک سال گذشته به طور مستمر فعالیت داشته باشد؛ می توانند در این انتخابات شرکت کنند.
هیات نظارت برمطبوعات در یک نگاه
به گزارش ایرنا، هیات نظارت بر مطبوعات در کشور بر اساس ماده ۱۰ و ۱۱ قانون مطبوعات شکل گرفته است .
این هیات یک نهاد فرا قوه ای است که در ترکیب آن، نمایندگانی از سه قوه نیز حضور دارند و این هیات نقش مهمی در نظارت بر رسانه دارد چرا که در همان ابتدای حیات رسانه با مجوز و تائید صلاحیت هیات نظارت به وجود می آید و در طول حیات نیز بر بقای شرایط تبصره ماده (11) و عدم تحقق یکی از موارد مندرج در مواد (6) و (7) نظارت دارد و در صورت لزوم می تواند رسانه ها را از ادامه کار خود منع کند.
دبیرخانه هیأت نظارت با امکانات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تشکیل می‌شود و زیر نظر آن هیأت انجام وظیفه می‌کند و وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی نیز ریاست هیأت نظارت بر مطبوعات را بر عهده دارد و پاسخگوی عملکرد هیأت مذکور در مجلس و ‌دیگر مراجع ذی صلاح است.
‌بر اساس ماده 11 این قانون مطبوعات، رسیدگی به درخواست صدور پروانه و تشخیص صلاحیت متقاضی و مدیر مسئول به عهده هیأت نظارت بر مطبوعات قرار دارد.
طبق ماده 10 قانون مطبوعات، اعضای هیأت نظارت بر مطبوعات شامل یک قاضی به انتخاب رئیس قوه قضائیه، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی یا نماینده تام‌الاختیار وی، یک نماینده مجلس شورای اسلامی به انتخاب مجلس، یک استاد دانشگاه به انتخاب وزیر فرهنگ و آموزش عالی، یک مدیر مسئول مطبوعات به انتخاب آنان، یک استاد حوزه علمیه به انتخاب شورای عالی حوزه علمیه قم و یک عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی به انتخاب آن شورا است.

کارشناس روابط عمومی منبع: روابط عمومی