اطلاعیه صندوق اعتباری هنر؛ در خصوص پیگیری پرداخت هزینه های درمان اعضاء توسط بیمه رازی (قرارداد سال گذشته)

به اطلاع می رساند آن دسته از اعضای صندوق اعتباری هنر که تحت پوشش بیمه تکمیلی رازی در سال 97-96 (96/4/01 الی 97/3/31) بوده اند ودر مهلت مقرر مدارک هزینه های درمانی خود را به صورت کامل ارائه ولی تاکنون از بابت هزینه ها، وجه خسارتی از سوی بیمه رازی پرداخت نشده است، حداکثر تا تاریخ  97/10/25 کدپیگیری دریافتی از سامانه بیمانو را به شماره  500028160    پیامک نمایند.
شایان توجه است؛ فقط کد پیگیری هزینه انجام شده در بازه زمانی 01/4/ 96 لغایت 97/3/31 به شماره پیامکی فوق ارسال نمائید.

کارشناس IT منبع: روابط عمومی