اخذ گواهینامه ISO 9001:2015 توسط صندوق اعتباری هنر

صندوق اعتباری هنر، موفق به اخذ گواهینامه بین المللی سیستم مدیریت کیفیت مبتنی بر استاندارد   ISO 9001:2015  شد.

صندوق اعتباری هنردر راستای ارتقاء کیفیت ارائه خدمات به اهالی فرهنگ، هنر و رسانه و همچنین بهبود و اصلاح فرآیندها و اقدامات اجرایی، موفق به اخذ گواهینامه استاندارد ISO 9001:2015  شد.
از سال گذشته بهبود مستمر فرآيند ها و سهولت در اقدامات در دستور کار این صندوق قرار گرفت که  پس از برگزاری دوره‌های آموزشی، شناسایی و بهبود فرآیندها صندوق اعتباری گواهینامه  ISO 9001:2015   کسب کرد.

 
کارشناس روابط عمومی منبع: روابط عمومی
تصاویر مرتبط