اخبار

مدیرعامل صندوق اعتباری هنر طی پیامی درگذشت خسرو سینایی، کارگردان و فیلمنامه نویس پیشکسوت را تسلیت گفت.

کارشناس روابط عمومی منبع: روابط عمومی

در سه ماهه اول سال جاری بیش از  هزار و 300 نفر از اصحاب فرهنگ، هنر و رسانه کشور از سوی صندوق اعتباری هنربه سازمان تأمین اجتماعی معرفی شدند.

کارشناس روابط عمومی منبع: روابط عمومی

مدیرعامل صندوق اعتباری هنر طی پیامی درگذشت استاد رسول بخش زنگشاهی از نوازندگان برجسته بلوچ را تسلیت گفت.

کارشناس روابط عمومی منبع: روابط عمومی
با توجه به لزوم اطلاع دقیق اصحاب فرهنگ و هنر از روند پرداخت حق بیمه های تأمین اجتماعی،  جدول وضعیت پرداخت حق بیمه به تفکیک ماه منتشر می شود.
کارشناس روابط عمومی منبع: روابط عمومی
Page 1 of 106