اخبار

سومین مرحله ثبت نام هنرکارت ویژه تمامی اعضای صندوق اعتباری هنر از امروز 2 مهر به مدت 10 روز آغاز می شود.

کارشناس روابط عمومی منبع: روابط عمومی

با توجه به ثبت نام هنرکارت و ارائه کلیه خدمات صندوق اعتباری هنر صرفاً بر بستر هنر کارت، ثبت نام بیمه درمان تکمیلی ویژه هنرمندان، نویسندگان و روزنامه نگاران عضو صندوق اعتباری هنر از نیمه اول مهر و از طریق هنر کارت آغاز می شود.

کارشناس روابط عمومی منبع: روابط عمومی
نمایشگاه گروهی «بدون مرکز – شماره‌ی دو: زاهدان» از تاریخ ۲1 شهریور تا 1 مهر در گالری اِو برپاست.
کارشناس روابط عمومی منبع: روابط عمومی

ثبت‌نام مرحله دوم صدور هنرکارت ویژه اعضایی که از سوی صندوق به سازمان تأمین اجتماعی معرفی شده اند؛ از امروز 29 شهریورآغاز می‌شود.

کارشناس روابط عمومی منبع: روابط عمومی
کارشناس روابط عمومی منبع: روابط عمومی
Page 1 of 108