اخبار

کارشناس روابط عمومی منبع: روابط عمومی
کارشناس روابط عمومی منبع: روابط عمومی
کارشناس روابط عمومی منبع: روابط عمومی
کارشناس روابط عمومی منبع: روابط عمومی

بیش از 83 هزار نفر از فعالان فرهنگی و هنری کشور برای دریافت هنرکارت ثبت نام کرده اند و کمک هزینه بیکاری ایام کرونا برای بیش از 60 هزار نفر از اعضا واریز شده است.

کارشناس روابط عمومی منبع: روابط عمومی
Page 1 of 116