اخبار

مدیر سیستم منبع: روابط عمومی

در راستای سیاست شفاف‌سازی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و در چارچوب قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، اسامی دومین گروه بیمه شدگان تأمین اجتماعی صندوق اعتباری هنر منتشر شد.

مدیر سیستم منبع: روابط عمومی
با توجه به لزوم اطلاع دقیق اصحاب فرهنگ و هنر از روند پرداخت حق بیمه های تأمین اجتماعی، صورتجلسه فیمابین صندوق اعتباری هنر و سازمان تأمین اجتماعی منتشر می شود.
کارشناس روابط عمومی منبع: روابط عمومی
Page 1 of 2