اخبار

شورایعالی تهیه‌کنندگان در آستانه جشنواره ملی فیلم فجر بیانیه‌‌ای را منتشر کرد.

کارشناس روابط عمومی منبع: روابط عمومی

 طراحی صحنه نمایش «دکتر نون» توسط رضا کیانیان و تخفیف ویژه برای نمایش «پارک شهر» دو خبری تئاتری امروز است.

کارشناس روابط عمومی منبع: روابط عمومی
 در گالری‌گردی این هفته به نمایشگاه‌‌ گالری‌های سایه، آریا، این جا و پروژه‌های آران پرداخته‌ شده است.
کارشناس روابط عمومی منبع: روابط عمومی
انتشار شماره جدید ماهنامه نمایش، اجرای ویژه خبرنگاران و اجرای نمایش‌های جدید از جمله اخبار کوتاه تئاتری امروز هستند.
کارشناس روابط عمومی منبع: روابط عمومی

 نمایشگاه آثار محمد احصایی در گالری بوم فرصتی برای مطالعه دوره‌های مختلف کاری این هنرمند را به وجود می‌آورد.

کارشناس روابط عمومی منبع: روابط عمومی
Page 1 of 831