پرداخت بیش از 3400 مورد خسارت بیمه درمان تکمیلی طی 50 مرحله

در اجرای قرار داد سالجاری بیمه درمان تکمیلی با شرکت بیمه سرمد طی سه ماه گذشته به بیش از 3400 پرونده رسیدگی و طی 50 مرحله خسارت مستقیم به بیمه شدگان پرداخت شده است.

در اجرای قرار داد سالجاری بیمه درمان تکمیلی با شرکت بیمه سرمد طی سه ماه گذشته به بیش از 3400 پرونده رسیدگی و طی 50 مرحله خسارت مستقیم به بیمه شدگان پرداخت شده است.
در قرارداد سالجاری خدمات درمانی در قالب 3 طرح (امید، آرامش و رفاه) با تعهدات و پوشش های متفاوت ارائه می شود. 
کلیه خدمات بصورت الکترونیکی و از طریق سامانه بیمانو به اعضاء ارائه می شود و اعضا محترم صندوق از طریق این سامانه می توانند ریز هزینه های دریافتی خسارت درمان خود و افراد تحت تکفل را به تفکیک مشاهده نمایند.
شایان توجه است؛ همه خدمات بستری و صدور معرفی نامه  به عهده شرکت کمک رسان ایران(SOS)  و صدور معرفی نامه برای دریافت خدمات دندان پزشکی بر عهده شرکت ارتقاء سلامت پاسارگاد می باشد.
ارائه خدمت در بیش از 2 هزار مرکز درمانی، سرپایی و بیمارستانی به بیمه شدگان انجام می‌شود.
قرارداد بیمه تکمیلی سالجاری از تاریخ 97/04/01 لغایت 98/03/31 معتبر می باشد.

کارشناس روابط عمومی منبع: روابط عمومی