معاون اعضا صندوق اعتباری هنر: خسارت بیمه درمان تکمیلی صندوق اعتباری هنر به صورت الکترونیک دریافت می شود

منصور وحیدی فر معاون اعضاء صندوق اعتباری هنر در خصوص زمان ثبت هزینه های درمانی گفت: آن دسته از اعضاء صندوق اعتباری هنر که از طرح بیمه درمان تکمیلی  استفاده می نمایند می توانند از امروز نسبت به ثبت هزینه های درمانی که از تاریخ 98/4/1 انجام شده است در سامانه بیمانو اقدام نمایند.
وحیدی فر با اشاره به اجرای طرح خدمات الکترونیک صندوق اعتباری هنر گفت: برای رفاه حال اعضاء ، دریافت خسارت درمانی مانند فرآیند ثبت نام به صورت الکترونیکی و بدون نیاز به حضور افراد قابل انجام است. سامانه بیمانو این امکان را فراهم می کند تا  اعضاء در هر زمان و مکان بتوانند مدارک هزینه های پزشکی خود را بارگذاری نمایند. همچنین امکان مشاهده وضعیت اسناد درمانی وریز هزینه های دریافتی بیمه شده اصلی و افراد تحت تکفل به تفکیک نیز در این سامانه امکانپذیر است.
ایشان خاطر نشان کرد: از زمان راه اندازی سامانه بیمانو 94 درصد مراجعات حضوری اعضا برای تحویل مدارک پزشکی کاسته شده است با این وجود افرادی که تمایل به مراجعه حضوری را دارند می توانند به ساختمان مرکزی صندوق اعتباری هنر مراجعه نمایند.

 

 

کارشناس روابط عمومی منبع: روابط عمومی