عضویت بیش از ۸۱۰۱ سینماگر در صندوق اعتباری هنر

سید حسین سیدزاده، مدیرعامل صندوق اعتباری هنر ضمن تبریک ۲۱ شهریور ماه روز ملی سینما گفت: مایه خوشحالی است که با وجود مشکلات، سینمای کشور ما در عرصه داخلی رشد قابل توجه و در حوزه بین المللی جایگاه خود را تثبیت کرده است. ما نیز در صندوق اعتباری هنر تلاش می کنیم با ارائه خدمات هرچه بهتر به اهالی سینما رضایت آنها را کسب کنیم تا با خاطری آسوده بتوانند به فعالیت خود در این عرصه ادامه دهند. 
سیدزاده بیان داشت:  بیش از ۸۱۰۱ نفر از سینماگران کشور عضو صندوق اعتباری هستند و از خدمات این صندوق بهره می برند.
ایشان با اشاره به خدمات بیمه ای صندوق اعتباری هنر اظهار داشت: یکی از برنامه های مهم ما گسترش و بهبود خدمات بیمه ای است تا با ایجاد فضای امن شغلی، فعالیت های حرفه ای اهالی فرهنگ و هنر کشور تداوم یابد.
مدیرعامل صندوق اعتباری هنر اظهار داشت: تاکنون حدود ۵۴۰۰ نفر از سینماگران کشور  به سازمان تأمین اجتماعی معرفی و از خدمات بیمه ای بهره مند شده اند.
وی در ادامه بیان داشت: صندوق اعتباری هنر با ایجاد پوشش بیمه درمان تکمیلی برای اعضا خود در سراسر کشور توانسته بخش مهمی از هزینه های مازاد بر تعرفه های بیمه تأمین اجتماعی بیمه شدگان و افراد تحت تکفلشان را تأمین کند. در سال ۹۸،  ۶۲۲۸ نفر از فعالان سینمایی کشور تحت پوشش بیمه درمان تکمیلی این صندوق قرار دارند. هر سینماگری که عضو صندوق اعتباری هنر است می تواند در زمان ثبت نام از خدمات بیمه درمان تکمیلی بهره مند شود.
مدیرعامل صندوق اعتباری هنر با اشاره به خدمات تکریم و مستمری گفت: حمایت و تکریم پیشکسوتان عرصه فرهنگ و هنر از سیاست های مهم صندوق اعتباری هنر محسوب می شود. ۲۷۲ نفر از سینماگران عضو از طرح کمک مستمری و ۱۵ نفر از سینماگران ممتاز نیز در چارچوب طرح تکریم به صورت ماهانه دریافت می کنند.
سیدزاده در پایان گفت: با وجود محدودیت های مالی صندوق اعتباری هنر همواره حمایت از کارآفرینان فرهنگی و هنری را مدنظر داشته و در قالب تسهیلات کمک هایی را به بیش از ۳۰ فیلم سینمایی ارائه کرده است.
کارشناس روابط عمومی منبع: روابط عمومی
تصاویر مرتبط