از سوی صندوق اعتباری هنر صورت گرفت؛ معرفی 2 هزار و 800 هنرمند، نویسنده و روزنامه نگار به سازمان تأمین اجتماعی

2 هزار و 800 نفر از اهالی فرهنگ، هنر و رسانه در مهرماه به جمع بیمه شدگان صندوق اعتباری هنر پیوستند.

سیدحسین سیدزاده، مدیر عامل صندوق اعتباری هنر با اعلام این خبر گفت: صندوق در 4 بخش بیمه تأمین اجتماعی، بیمه تکمیلی، تسهیلات، طرح تکریم و کمک مستمری خدمات خود را به اهالی فرهنگ، هنر و رسانه ارائه می دهد. طبق توافق سازمان تامین‌ اجتماعی و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی هنرمندان، نویسندگان و روزنامه نگاران واجد شرایط با معرفی‌نامه این صندوق، تحت پوشش بیمه تأمین ‌اجتماعی قرار می‌گیرند.
مدیر عامل صندوق اعتباری هنر در ادامه افزود: پیش از این 52 هزار نفر از اهالی فرهنگ، هنر و رسانه از سوی صندوق اعتباری هنر به سازمان تأمین اجتماعی معرفی شدند .
سیدزاده خاطرنشان کرد: اعضا صندوق اعتباری هنر می توانند ضمن برخورداری از حمایت های مربوط به بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد، شامل فوت و بازنشستگی، از كمك ویژه وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی معادل 10درصد حداقل دستمزد مصوب شورای عالی كار در هر سال، بابت حق بیمه ماهانه برخوردار شوند و 8 درصد توسط فرد پرداخت می شود.
وی در ادامه افزود: در سال 98 طی دو مرحله تعداد 5 هزار و 200 نفر را به سازمان تامین اجتماعی معرفی کردیم که از این میان 2 هزار و 800 نفر در ماه جاری از سراسر کشور از خدمات بیمه برخوردار می شوند.

کارشناس روابط عمومی منبع: روابط عمومی