نخستین کارگاه آموزشی صندوق اعتباری هنر در سیستان و بلوچستان برگزار شد

صندوق اعتباری هنر در 33 استان کشور کارگاه های آموزشی ویژه مدیران استانی برگزار می کند و اولین دوره این کلاس ها دراستان سیستان و بلوچستان برگزار شد.

این کارگاه ها در تمامی مراکز استانی با حضور مدیران کل و مدیران ادارات فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان ها برگزار خواهد شد و اولین کارگاه آموزشی روز شنبه 3 اسفندماه در استان سیستان و بلوچستان توسط فرزاد طایفه حیدری، معاون توسعه مدیریت و منابع صندوق اعتباری هنر برگزار شد.
معاون توسعه مدیریت و منابع صندوق اعتباری هنر با اشاره به برگزاری این کارگاه آموزشی گفت: هدف از برگزاری این دوره های آموزشی تبیین برنامه ها و تشریح روند خدمات دهی، آشنایی مدیران استانی با قوانین و مقررات مصوب صندوق اعتباری هنر و بیان افق آینده است. همچنین به مواردی چون بهبود روش های خدمات رسانی به اهالی فرهنگ و هنر در جهت کارآمدی مطلوب اشاره می شود.
وی افزود: سفرهای حمایتی یکی از مهمترین برنامه های صندوق است.  برقراری ارتباط دوسویه با اهالی فرهنگ و هنر و مدیران سراسر کشور سبب شد تا از نزدیک با مسائل و مشکلات روند ارائه خدمات به هنرمندان استانی آشنا شویم و با برنامه ریزی منسجم سعی در برطرف کردن آنها داریم. فقر اطلاعاتی سبب عدم برخورداری اهالی فرهنگ و هنر از خدمات صندوق است. برگزاری کلاس های آموزشی ویژه مدیران و دیدار چهره به چهره با هنرمندان تا اندازه زیادی می تواند موانع را برطرف نماید.
گفتنی است تیم صندوق اعتباری هنر در ادامه سفر  با حضور در منازل تعدادی از هنرمندان و بازدید از کارگاه های آموزشی از نزدیک در جریان مسائل و مشکلات آنها قرار گرفتند. 
همچنین بررسی مشکلات اصحاب فرهنگ و هنر مرتبط با سیل اخیر سیستان و بلوچستان  از دیگر برنامه های تیم اعزامی صندوق اعتباری هنر به این استان است.

کارشناس روابط عمومی منبع: روابط عمومی
تصاویر مرتبط