لیست مراجع درمانی طرف قرارداد با بیمه درمان تکمیلی صندوق اعتباری هنر(بیمه سرمد)


پوشش خدمات بیمه تکمیلی در سال 99-98 به اعضای صندوق اعتباری هنر بر اساس قرار داد منعقد شده با شرکت بیمه سرمد انجام می شود.
پیش از ثبت درخواست به وضعیت مراکز درمانی (فعال یا غیرفعال بودن) توجه کنید، چون امکان صدور معرفی‌نامه برای مراکز غیرفعال وجود ندارد.

گفتنی است؛ بیمه شدگان می توانند با مراجعه به مراکز طرف قرارداد آنلاین بدون نیاز به معرفی نامه و با ارائه کدملی پذیرش و تنها با پرداخت 20 درصد فرانشیز از خدمات درمانی استفاده کنند.
برای آگاهی از  مراکز ارائه خدمات این جا کلیک کنید.


کارشناس روابط عمومی منبع: روابط عمومی