با انجام اقدامات پیشگیرانه ؛ هیچ موردی از ابتلا به کرونا ویروس در میان همکاران و مراجعین صندوق اعتباری هنر مشاهده نشده است

مدیرعامل صندوق اعتباری هنر با اشاره به اقدامات پیشگیرانه در سطح صندوق اعتباری هنرگفت: با انجام اقدامات پیشگیرانه به منظور مقابله با شیوع بیماری کرونا در سطح صندوق خوشبختانه تاکنون حتی یک مورد مشکوک میان همکاران و مراجعین مشاهده نشده است.

سیدحسین سیدزاده مدیرعامل صندوق اعتباری هنردر خصوص انجام اقدامات پیشگیرانه برای جلوگیری از شیوع ویروس کرونا گفت: تمامی اتاق ها و محوطه صندوق به صورت مستمر ضدعفونی وروزانه دمای بدن همکاران و مراجعین اندازه گیری می شود.
وی در ادامه افزود: بمنظور به حداقل رساندن انتقال بیماری، ماسک، مواد ضدعفونی و دستکش در اختیار همکاران قرار داده شده است تا در ارتباطات روزانه از این تجهیزات استفاده نمایند. همچنین به منظور پیشگیری از سرایت این بیماری تردد مراجعین و همکاران محدود و از طریق استقرار سیستم های ارتباطی تلفنی در ورودی صندوق به سوالات اعضا پاسخ و خدمات ارائه می شود.
مدیرعامل صندوق اعتباری هنربا بیان اینکه تاکنون هیچ مورد ابتلا به کرونا در صندوق اعتباری هنر گزارش نشده ادامه داد: با انجام اقدامات پیشگیرانه به منظور مقابله با شیوع این بیماری، برگزاری جلسات متعدد آموزشی و توجیهی برای کارمندان و محدودیت ارتباطات در سطح صندوق خوشبختانه تاکنون حتی یک مورد مشکوک میان همکاران و مراجعین مشاهده نشده است.
مدیرعامل صندوق اعتباری هنر با اشاره به خدمات غیرحضوری صندوق اعتباری هنر گفت: خدمات اینترنتی صندوق بدون نیاز به مراجعه حضوری هنرمندان مانند گذشته ادامه دارد و اعضا می‌توانند برای دریافت هزینه‌های پزشکی تحت پوشش بیمه تکمیلی، مستندات درمان خود را بر روی «سامانه بیمانو» به نشانیbimano.ir.www بارگذاری کنند تا مجبور به مراجعه حضوری نباشند.همچنین متقاضیان جدید نیز می توانند نسبت به ثبت نام، تکمیل فرآیند عضویت، ویرایش ودر صورت لزوم اصلاح اطلاعات خود از طریق وب سایت صندوق؛ به ‌نشانی www.honarcredit.ir اقدام کنند.
سیدزاده در پایان گفت: ازاعضا محترم درخواست داریم ضمن حفظ آرامش خود برای کنترل و پیشگیری ویروس کرونا از مراجعات غیرضروری خود به صندوق خودداری کنند.

 

کارشناس روابط عمومی منبع: روابط عمومی
تصاویر مرتبط