تصویر صورتجلسه صندوق اعتباری هنر و سازمان تأمین اجتماعی در خصوص پرداخت حق بیمه سه ماهه اول سال 99

با توجه به لزوم اطلاع دقیق اصحاب فرهنگ و هنر از روند پرداخت حق بیمه های تأمین اجتماعی، صورتجلسه فیمابین صندوق اعتباری هنر و سازمان تأمین اجتماعی منتشر می شود.

بمنظور شفاف سازی و پاسخگویی به ابهامات جامعه فرهنگ، هنر و رسانه کشور، تصویر صورتجلسه میان صندوق اعتباری هنر و سازمان تأمین اجتماعی در خصوص پرداخت حق بیمه سه ماه نخست سال جاری و روند همکاری آتی، برای اعضا قابل دسترسی است. جهت مشاهده اینجا کلیک کنید.

کارشناس روابط عمومی منبع: روابط عمومی
تصاویر مرتبط