امکان برداشت کمک هزینه معیشتی ایام کرونا برای اعضای دارای چک برگشتی فراهم شد

با توجه به بخشنامه بانک مرکزی در اجرای ماده ۵ مکرر قانون صدور چک، وجوه حساب ها و کارت های بانکی، امکان برداشت کمک هزینه معیشتی از حساب متصل به هنرکارت برای دارندگان چک برگشتی امکان پذیر نبود. با پیگیری های انجام گرفته از سوی صندوق اعتباری هنر و با همراهی ستاد ملی کرونا، محدودیت برداشت وجوه کمک های مرتبط با کرونا مربوط به حساب هنرکارت برای این دسته اعضا برداشته شد و امکان برداشت این مبلغ از شعب بانک عامل فراهم شده است.
همچنین یادآور می‌شود؛ در برداشت ها هیچ مبلغی نباید از واریزی هنرکارت توسط شعب بانکی کسر شود.

کارشناس روابط عمومی منبع: روابط عمومی