اطلاعیه صندوق اعتباری هنر: صدور و ارسال هنر کارت رایگان است

به اطلاع اعضای محترم صندوق اعتباری هنر می رساند؛ که هرگونه اخبار و اطلاعات در خصوص صدور هنرکارت را صرفاً از طریق سایت و کانال های ارتباطی صندوق اعتباری هنر پیگیری و از هرگونه اقدام در خصوص ثبت نام هنرکارت یا پرداخت وجه در مبادی ارتباطی غیر از درگاه های اختصاصی اعلام شده از سوی صندوق جداً خودداری نمایند.  همچنین ارسال هنرکارت رایگان است و هیچ گونه وجهی در خصوص ارسال هنرکارت از اعضا دریافت نمی شود.
گفتنی است؛ صندوق اعتباری هنر برای صدور و ارسال هنرکارت هزینه ای از اعضا دریافت نمی کند.

کارشناس روابط عمومی منبع: روابط عمومی