عضویت

تمامی هنرمندان، نویسندگان و روزنامه نگاران واجد شرایط با عضویت در صندوق اعتباری هنرمی توانند از خدمات و حمایت های این صندوق بهره مند گردند. ملاک عضویت در صندوق و تمدید آن استمرار فعالیت حرفه ای می باشد.

شرایط عمومی و مدارک مورد نیاز برای عضویت:
1- ارائه معرفی نامه از سوی معاونت های تخصصی  وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و ادارت کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان ها 
2- تکمیل فرم عضویت
3- پرداخت حق عضویت
متقاضی پس از ایجاد صفحه شخصی در تارنمای صندوق به آدرسwww.honarcredit.ir، تکمیل اطلاعات درخواستی، تایید مدارک الصاقی توسط کارشناسان صندوق و پرداخت حق عضویت 200.000 ریالی ، فرایند عضویت را تکمیل و شماره عضویتی 8 رقمی را دریافت می نماید.
شایان توجه است فعالان قرآنی و مطبوعاتی افزون بر شرایط آیین نامه عضویت صندوق اعتباری هنر، شرایط درج شده در تارنمای معاونت قرآن و عترت و تارنمای معاونت امورمطبوعاتی و اطلاع رسانی  را نیز کسب نمایند.


 


 

صفحات مرتبط