وام

در برگیرنده وام، تسهیلات اعتباری و تمامی کمک ها برای خلق آثار فرهنگی و هنری و سینمایی، مشارکت با تهیه کنندگان این آثار، ایجاد اشتغال و مانند آن است.

 جهت مشاهده مراحل بهره مندی متقاضیان از خدمات وام قرض الحسنه ضروری اینجا کلیک کنید.