پیــام رســـان

صنــدوق هنـــر

صندوق هنر یک پیام رسان اختصاصی برای دریافت آخرین اخبار و رویدادهای اعضای صندوق اعتباری هنر می باشد. با نصب این اپلیکیشن به تمامی خدمات برخط صندوق هنر دسترسی خواهید داشت.

extra
extra
extra
پیام رسان صندوق هنر

اطلاع رسانی و ارتباط بی واسطه

پیام رسان صندوق هنر، به منظور اطلاع رسانی و ارتباط بی واسطه با جامعه فرهیخته فرهنگی و هنری کشور و همچنین دسترسی سریع و آسان به خدمات ارائه شده، طراحی و راه اندازی شده است. با نصب این اپلیکیشن می توانید اخبار اختصاصی صندوق اعتباری هنر و رویدادهای حوزه فرهنگ و هنر را دنبال نمائید و از خدمات صندوق بصورت غیر حضوری بهره مند شوید.

extra
extra
extra
دسترسی به

اطلاعیه های عمومی و اختصاصی

از طریق این اپلیکیشن به تمامی پیام ها، اطلاعیه های عمومی و اختصاصی صندوق اعتباری هنر در صندوق پیام ها دسترسی خواهید داشت. می توانید از طریق یادداشت گذاری، نظرات خود را به ما منعکس نمایید. دسترسی به خدمات عضویت، بیمه تامین اجتماعی و بیمه درمان تکمیلی از جمله امکانات فعلی این پیام رسان است و در آینده نزدیک امکانات دیگری در این قسمت قابل ارائه خواهد بود.

پیــام رســان صنـــدوق هنـــــر